Správy

Online školiace kurzy

Kvôli pandémii COVID-19 a cestovným obmedzeniam sa stalo problematické organizovať kurzy na mieste pre našich medzinárodných klientov. V JoyMechanix sme túto náročnú situáciu vyriešili vytvorením špeciálneho online školiaceho kurzu. V tomto kurze sa tímy našich klientov zoznámia s novým zariadením a naučia sa ovládať systémy JoyMechanix.

Prostredníctvom tejto optimalizácie sme úplne vylúčili časť školenia na mieste, takže naši klienti budú môcť ovládať robotické kamerové systémy JM už v priebehu dvoch týždňov online školenia. Len v niektorých prípadoch sú potrebné skrátené školenia na mieste.

Prvé výsledky našich nových školení sú už tu. Pozrite si video a uvidíte, ako naši klienti z Uzbekistanu natočili svoj prvý projekt hneď po tom, ako sme im pomohli nainštalovať zariadenie. Dokončili náš online školiaci kurz a potrebovali len pár dní školenia na mieste. Dostávame množstvo ďalších pozitívnych ohlasov na naše online školenia a vidíme ich výhody.

Takže, ak je váš tím vo vzdialenej krajine s uzavretými hranicami, neváhajte a nepochybujte o tom, že dokážete spravovať JM systémy. JoyMechanix vytvoril skutočné riešenie typu plug-and-play a už po niekoľkých dňoch školenia budete môcť ovládať systémy pohybových kamier JM na najvyššej úrovni.